תכנית לפיתוח תעסוקתי- כלכלי- קהילתי במגזר הכפרי

בשותפות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המועצות האזוריות וארגון 'בעצמי'

תכנית "מעברים" צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי-כלכלי במגזר הכפרי, בו מצאו עצמם רבים מתושבי המועצות האזוריות באזורי הפריפריה ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה, וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם. מרכז "מעברים" הראשון הוקם בשער הנגב בשנת 1999. עם הקמת תבת בשנת 2005, התאפשרה הרחבת התכנית לשבעה מרכזים בשיתוף משרד הרווחה, המועצות האזוריות ומשרדי ממשלה נוספים. מ-2016 ניהול המעטפת המקצועית של התוכנית מובל על ידי ארגון 'בעצמי'

שנות עשייה
מועצות אזוריות
משתתפים בשנה
קהילות עסקים

היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים

דוד בן גוריון

כלים למציאת עבודה

רשימת המקצועות הנדרשים במשק​

חקיקה בתחום דיני עבודה​

לוחות דרושים​

דרושים מעברים נגב צפוני – שער הנגב , יואב, בני שמעון

מעברים אצבע הגליל

מעברים כרמל מנשה

דרושים נגב מערבי – אשכול, מרחבים

 

מעברים בעמק – עמק יזרעאל, מגידו ,זבולון ועמק המעיינות

דרושים מעברים גליל מערבי – מטה אשר, מעלה יוסף

מעברים מעיינות כנרת

דרושים מעברים נגב צפוני – שער הנגב , יואב, בני שמעון

מעברים אצבע הגליל

מעברים כרמל מנשה

דרושים נגב מערבי – אשכול, מרחבים

 

מעברים בעמק – עמק יזרעאל, מגידו ,זבולון ועמק המעיינות

דרושים מעברים גליל מערבי – מטה אשר, מעלה יוסף

מעברים מעיינות כנרת

נגן וידאו

השותפים שלנו​