פיתוח כלכלי קהילתי

פיתוח כלכלי מקומי אשר מתמקד בהשתתפות הפעילה של הקהילה ובהשלכות שנגזרות מכך עליה

פיתוח כלכלי קהילתי מבוסס על התפיסה שאתגרים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, דוגמת אבטלה, עוני וכו', שלובים זה בזה, ומחייבים מתן מענה ברמת הקהילה בהסתכלות אסטרטגית אזורית. מכאן התחום יעסוק בפיתוח מענים מערכתיים, כדוגמת בניית מדיניות תעסוקה אזורית, ביסוס כלכלה מקומית מקיימת ועוד. כל זאת יעשה על בסיס ניצול משאבים ציבוריים יחד עם מיסוד פעילות כלכלית לא פורמלית, שימוש במשאבים קהילתיים והסתמכות על תושבים מקומיים הפועלים בהתנדבות.

דוגמה לעסק חברתי:

המתפרה במושב תפרח: הקמת מתפרה שתפעל בתוך היישוב ותספק שירותי קבלן ליצרנים גדולים.

הקמת מתפרה שתפעל בתוך היישוב ותספק שירותי קבלן ליצרנים גדולים. בנוסף בהמשך, החזון הוא לצד התפירה בכמויות ליצור גם נישה שלך שמלות ערב ועיצובים ייחודיים לאוכלוסייה החרדית כולל שמלות כלה.

הרעיון להקים מתפרה ביישוב נולד לאחר שבמיפוי תעסוקתי הסתבר שישנם ביישוב נשים לא מעטות שעוסקות בתפירה בביתן ומעניקות שירותי תיקונים מזדמנים ללקוחות פרטיים. כמו כן מתגוררת ביישוב תדמיתנית מעצבת לבוש בוגרת שנקר ונשים שקרובות ואוהבות את תחום היצירה.