"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"
– אלברט איינשטיין
"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"
– אלברט איינשטיין
"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"
– אלברט איינשטיין
הקודם
הבא

תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי

בשותפות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תבת-ג'וינט ישראל, המועצות האזוריות ומשרד הכלכלה.

תכנית "מעברים" צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי-כלכלי במגזר הכפרי, בו מצאו עצמם רבים מתושבי המועצות האזוריות באזורי הפריפריה ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה, וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם. מרכז "מעברים" הראשון הוקם בשער הנגב בשנת 1999. עם הקמת תבת בשנת 2005, התאפשרה הרחבת התכנית והפצתה לשישה מרכזים נוספים בשיתוף משרד הרווחה, המועצות האזוריות, משרדי ממשלה נוספים והחברה למתנ"סים כשותף המפעיל הארצי של התכנית.

שנות עשייה
מועצות אזוריות
משתתפים בשנה
%
משתלבים בעבודה

היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים

דוד בן גוריון

כלים למציאת עבודה

רשימת המקצועות הנדרשים במשק​

חקיקה בתחום דיני עבודה​

לוחות דרושים​

דרושים מעברים נגב צפוני – שער הנגב , יואב, בני שמעון

מעברים אצבע הגליל

מעברים כרמל מנשה

דרושים נגב מערבי – אשכול, מרחבים

 

מעברים בעמק – עמק יזרעאל, מגידו ,זבולון ועמק המעיינות

דרושים מעברים גליל מערבי – מטה אשר, מעלה יוסף

מעברים מעיינות כנרת

דרושים מעברים נגב צפוני – שער הנגב , יואב, בני שמעון

מעברים אצבע הגליל

מעברים כרמל מנשה

דרושים נגב מערבי – אשכול, מרחבים

 

מעברים בעמק – עמק יזרעאל, מגידו ,זבולון ועמק המעיינות

דרושים מעברים גליל מערבי – מטה אשר, מעלה יוסף

מעברים מעיינות כנרת

השותפים שלנו​