החזון

חזון מעברים

מובילים, מקדמים ומפתחים חוסן כלכלי קהילתי במרחב הכפרי המתחדש, ברמת הפרט, הקהילה והאזור

מרכזי  "מעברים" הם מסגרות של קבע על יסוד שותפויות ארוכות טווח, המהווים פלטפורמה אזורית מקצועית וחדשנית בתחום הכלכלי-קהילתי-תעסוקתי. 
פלטפורמה זו תוכל לקבל על עצמה משימות אזוריות. 

  1. קידום תעסוקה מפרנסת במגזר הכפרי.
  2. חיזוק אחריות הקהילה לקידום התעסוקה.
  1. שיפור יכולת ההתפרנסות של התושבים והשתתפותם בעולם התעסוקה.​
  2. שיפור יכולת ההתפרנסות של התושבים והשתתפותם בעולם התעסוקה.​
  3. הגדלת נגישות התושבים למידע והזדמנויות תעסוקתיות.​
  4. פיתוח הסולידריות הקהילתית-כלכלית בישובים ובאיזור.​
  5. קידום תהליכי פיתוח כלכלי איזורי בפן התעסוקתי.
  1. קידום תעסוקה מפרנסת במגזר הכפרי.​
  2. חיזוק אחריות הקהילה לקידום התעסוקה.​