יזמות

קידום התעסוקה העצמאית של התושבים בישובים ובאזור באמצעות עסקים קטנים. יעודו של התחום הוא לקדם צמיחה כלכלית ואישית של התושבים בשלבים השונים של העסק: טרום עסק, עצמאי בעל עסק, עצמאי בעל עסק שהוא גם מעסיק ועצמאי בעל עסק בקשיים המעוניין להמשיך או להפסיק את פעילותו. מומחיות מעברים הינה ביזמות עסקית במגזר הכפרי.

הרכז/ת מטפלת ביזמים בשלושה מישורים:

הרכזת נפגשת עם היזמים ומחדדת איתם נושאים שונים שבהם מתקשה היזם כמו בניית תוכנית שיווקית נכונה, בניית תוכנית עבודה למשימות יום יומיות לעסק ועוד ועוד. הרכזת מעבירה את היזם למעוף כאשר המועד מתאים להמשך טיפול וכן מפנה למגוון הקורסים של מעוף /או של מעברים בעיתוי המתאים ליזם. הרכזת גם מעבירה סדנאות קבוצתיות כשמזהה צורך משותף בין יזמים.

המרכז מסייע ליישוב בקידום היזמים והמיזמים ביישוב ובמילים אחרות הקמת צוות פיתוח כלכלי מקומי ביישוב. כך לדוגמה מתבצעים מפגשים משותפים ליזמים להוציא לפועל פרויקטים יחד וכן המרכז מסייע ליישוב לבנות מרכז יזמויות פעיל ושוקק במבנים ציבוריים לא מאוישים לטובת כלל תושבי היישוב.

קידום היזמים היישובים באמצעות מתן כלים לבעלי התפקידים ביישובים העוסקים ביזמויות ויצירת פורום פעיל שמשלב בתוכו למידת עמיתים מתן כלים ועוד.

פרוייקטים לדוגמא

קבוצות "מניפה" – מעגל עסקי ליזמים ולבעלי עסקים

פעילות זו הינה בסיס שוטף לשיתופי פעולה בין יזמים, הרחבת מעגל הלקוחות של בעל העסק ושיווק מפה לאוזן.

מערך "מניפה" מונה כיום 3 קבוצות המקיימות את פעילותן באזורים שונים בתחומי המועצות השותפות. הקבוצות נפגשות אחת לשבועיים באופן קבוע- ייחודה של תכנית מניפה הוא בכך שהיזמים הינם שותפים בחשיבה ובהקמה של הפעילות. כל מעגל עסקי מנוהל על ידי צוות מוביל של 3-4 יזמים החברים במעגל, בהדרכה וליווי של "מעברים בעמק".

חדש – ליווי בפיתוח מרחבים עסקיים ביישובים

מיועד ליזמים, מרכזי משק, רכזי ענפי היזמות ומנהלי ההשכרות בישובים. מענה מקצועי ליזמים ובעלי תפקידים ביישוב המעוניינים לבחון ולקדם את מכלול הפעילויות היזמיות והעסקיות ביישוב תוך גיבוש חשיבה כוללת לטובת:
ניצול ומינוף פוטנציאל המשאבים הקיימים ביישובים: נכסים, תשתיות פיזיות וכלכליות, הון אנושי | יצירת סינרגיה בקשר יזם-יישוב | קידום שיתופי פעולה מניבים בין עסקים בתוך היישוב | יצירת מענה תעסוקתי והתפרנסותי לעצמאיים ביישוב | הרחבת הזדמנויות התעסוקה לתושבי היישוב כשכירים בעסקים המקומיים | סיוע בקשר עם גורמים שונים: מוסדות וארגונים מסייעים/שותפים, יצירת פלטפורמות ומסגרות אזוריות חוצות עסקים לקידום עסקי ופיתוח כלכלי.

איתן ברשת- קורס שיווק באינטרנט, מעברים נגב צפוני

הקורס התמקד בהיבטים של שיווק באינטרנט תוך מתן כלים למשתתפים לנתח, לאפיין ולהגדיר אתרי אינטרנט שיווקיים טובים, להכיר שיטות שיווק בסיסיות ומתקדמות לשיווק באינטרנט ולהבין את משמעיות המדיה החברתית.

מבוא ורקע לשיווק באינטרנט תוך דגש על אתרי אינטרנט שיווקיים (קמעונאיים, תדמיתיים וכו'). קריטריונים לאתר אינטרנט טוב, דוגמאות, מתודולוגיות וכללים לאתרים שיווקיים טובים | מפגש שני: עקרונות הקידום האורגני בגוגל, רקע לקידום אורגני בגוגל, עדכונים ואלגוריתמים והשפעתם על הקידום באינטרנט, אסטרטגיות עדכניות לקידום אורגני , התמודדות עם עונשים | מפגש שלישי: עקרונות הקידום הממומן בגוגל-הבנת מושגים בפרסום ממומן PPL, PPV, PPC, ביצוע מחקר מילים, מחקר מתחרים ואופטימיזציה,קמפיינים בגוגל, עבודה עם תקציבים, התמודדות בשוק תחרותי | מפגש רבעי מסכם: סיכום וחזרה על התכנים שנלמדו בקורס.