מיזם המתפרה בתפרח

המתפרה בתפרח - דוגמא למיזם בליווי "מעברים"

רקע:

מושב תפרח הוא מושב עובדים חרדי שהוקם בשנות ה60 על ידיי עולים מהונגריה ובהמשך אימץ אל תוכו ישיבה מכפר מימון אשר השפיעה על המשך התפתחותה של הקהילה ביישוב כקהילה חרדית מזרמים שונים. בתוך המושב התפתחו מוסדות דתיים שונים בהם ישיבות גדולות, כוללים, ובתי כנסת. אוכלוסיית היישוב מונה כיום כ1500 איש, מתוכם 100 משפחות בעלות נחלות וחברות באגודה החקלאית שיתופית. רוב הגברים ביישוב אינם עובדים ועוסקים בלימוד במהלך כל השבוע. רב הנשים גם הן אינן עובדות וישנן לכך מספר סיבות, בעיקר השכלה, ניסיון ואורח החיים הדתי (וכמובן הטיפול בילדים). הנשים אינן חופשיות להשתלב בכל עבודה ולהיפך. ישנם מעט מאוד מקומות עבודה באזור המאפשרים סביבת עבודה מתאימה לנשים חרדיות כמו כן ההשכלה שלהן והניסיון הן פחות אטרקטיביים לשוק העבודה. זה גורם לכך שהרבה משפחות במושב נמצאות במצב כלכלי עגום.

המצב הכלכלי והתעסוקתי ביישוב הוא הבעיה עמה מנסה הפרויקט להלן להתמודד:

מתוך ניסיון של מספר שנים וניתוח המצב התעסוקתי של הנשים ביישוב, נולדה מסקנה שעל מנת לשפר את המצב הכלכלי של המשפחות ביישוב ולאפשר לנשים לעבוד יש לפתח תעסוקה בתוך המושב ולהציע מקומות עבודה. מדובר על פיתוח תעסוקה שתאפשר סביבת עבודה על פי ערכי העולם החרדי, שאינה מצריכה יציאה מהיישוב, שמבוססת על היכולות והמשאבים הקהילתיים והסביבתיים, שתהיה בעלת התכנות כלכלית ותקינה ופשוטה מבחינה סטטוטורית. (כלומר שאין צורך בהשקעות מרובות, שינוי יעוד קרקע ואישורים למיניהם).
אוכלוסיית היעד לפרויקט היא נשות מושב תפרח. המיזם מבקש להשפיע על מצבם הכלכלי והתעסוקתי. כמו כן אנו רואים השפעות נוספות על מצב קהילתי ורגשי.

תפעול המיזם:

הנהגת מושב תפרח מודעת לצורך לפתח את היישוב מבחינה כלכלית ולייצר תשתיות אירגוניות, קהילתיות ופיזיות שיאפשרו תעסוקה פנימית. אי לכך הם איתרו מבנה שאינו בשימוש כרגע והוא מיועד לשכן את המתפרה בשלביה הראשוניים.
בנוסף פנו לראש המועצה וסגנו בבקשה לסייע להם בגיוס לציוד בסיסי , מכונות תפירה, עמדות גיהוץ, שולחן גזירה וכו'. עד כה גויסו בתרומה מכונות תפירה אך מדובר במכונות ישנות שעובדות לאט ויש בהן תקלות רבות, ובשתיים מהן לא ניתן לעבוד כלל.

התכנות עסקית:

מקדמת התעסוקה של מעברים, יצרה קשר עם מתפרות גדולות וספקיות שונות והצליחה לגייס מקורות שיספקו עבודה למתפרה.
לאחר פורים החלו הנשים להתנסות ביצור לפי דגמים שקיבלו מהספקים אלא שבגלל התשתית הרעועה וקצב העבודה (שהוא ידוע כאיטי בתחילת הדרך) התפוקה היא נמוכה וגוררת אחריה משכורות נמוכות מאוד.

על מנת לשמר את הנשים במיזם החליטה הנהגת היישוב להשלים את הכנסתן למינימום לפחות, בחודשים הראשונים ועד שיצברו מיומנות.

המצב כיום:

במתפרה מועסקות 8 נשים , מתוכם אחת היא מעצבת. ההעסקה כרגע אינה יציבה היות שהציוד הנוכחי הוא מיושן ותקול ואינו מאפשר להתחייב למשימות גדולות.
מבחינת משאבי הפרויקט, הניהול והלוגיסטיקה מתבצעים על ידיי מקדמת תעסוקה של מעברים על חשבון שעות עבודתה במעברים. שכר העובדות מושלם על ידיי ועד היישוב והוא מבצע באופן זמני את הוצאת תלושי השכר וההתחשבנויות עם הספקים. זהו פתרון זמני ביותר. ישנו צורך דחוף להחליט על אופן ההתארגנות של המיזם. (קואופרטיב, חל"צ, עמותה…) כל העלויות הנלוות של המבנה החשמל, המים , הארנונה ממומנות על ידיי היישוב. שכר דירה אינו נגבה מהמיזם.

החסמים:

על מנת שהמיזם יתפתח ויהווה מקור פרנסה משמעותי שיוכל להעסיק נשים נוספות יש להתגבר על החסמים הבאים:

לצורך הפעלת מתפרה מקצועית שיכולה לספק מוצרים בכמויות, יש לשפר באופן משמעותי את איכות הציוד במתפרה. יש להוסיף עמדות שאינן קיימות כמו מכונת אוברלוק צפוף, מכונת לולאות,עמדת גיהוץ, מכונת גזירה וכו', וציוד נלווה – ארונות, שולחנות, כסאות ארגו מטריים ועוד.

שינוע סחורה

על מנת לעסוק בתפירת שמלות כלה וערב בעיצוב אישי יש ליצור מתחם נפרד המוקדש לעיצוב ולמדידות ללקוחות המתפרה. קיים במבנה מרחב אופציונאלי אך יש להסדירו בהתאם ליעוד החדש.
הכנת המבנה לצרכי המתפרה. כרגע מדובר על מבנה גן ישן שלא היה בשימוש מספר שנים. על מנת להתאים את המקום למתפרה וליצר סביבה תעסוקתית עם תנאים הולמים, יש לאבזר את המקום בארונות, ריהוט מינימלי, פינת המתנה (קפה) לעובדות וללקוחות, שירותים תקינים לעובדות ולקוחות.

כרגע מדובר על מבנה גן ישן שלא היה בשימוש מספר שנים. על מנת להתאים את המקום למתפרה וליצר סביבה תעסוקתית עם תנאים הולמים, יש לאבזר את המקום בארונות, ריהוט מינימלי, פינת המתנה (קפה) לעובדות וללקוחות, שירותים תקינים לעובדות ולקוחות.