מעסיקים

פיתוח קשרי מעסיקים מהווה חוליה מכרעת בביסוס המרכזים כתשתית תעסוקתית מקומית, שכן הם מהווים ציר מרכזי בחוסן התעסוקתי האזורי.

העבודה מול מעסיקים נעשית בשני רבדים מרכזיים:​

המעסיק כספק משרות/ מחפש עובדים- המעסיקים מהווים מקורות תעסוקה לתושבים והקשרים איתם מיועדים להשגת משרות ולהסרת חסמים בהעסקה. במסגרת זו נעשה מיפוי צרכי המעסיקים והתאמת ההון האנושי באמצעות ליווי אישי, סדנאות והכשרות מקצועיות. כמו כן המעסיקים מקבלים שירותים של הנגשת מידע וכלים ממשלתיים.

רובד נוסף של עבודה מול מעסיקים פועל על מנת לרתום את המעסיקים לקחת חלק פעיל בפיתוח כלכלי קהילתי של האזור, באחריות וסולידריות אזורית ובמדיניות תעסוקה ואסטרטגיה אזורית כשותפים מלאים.

תהליך העבודה:

בדיקה פנימית בתוך מעברים: בדיקת פוטנציאל תעסוקתי של המשתתפים | מיפוי ידע ומיומנויות תעסוקתיים של המשתתפים | הכרות עם מגוון השירותים שהתכנית מספקת. היכרות עם כלי התמ"ת.

מיפוי מעסיקים באזור שיכולים לספק משרות למשתתפי התוכנית | זיהוי מעסיקים המכבדים את העובדים ומספקים להם סביבת עבודה נאותה.

פרטי המעסיק, פרטי/ציבורי/מלכ"ר, איש קשר (העזרות בקובץ אקסל- מיפוי מעסיקים) | הצלחה כלכלית/יציבות/צרכים העסקתיים | היקף המעורבות החברתית, דרוג מעלה | הצלחות וכישלונות בעבוה עם תוכניות תעסוקה אחרות | ניתוח עיסוקים ספציפיים ופרופילים של משרות מוצעות |

שווק התוכנית- שיגור חומר פרסומי על התוכנית | קביעת פגישה

בירור צרכי המעסיק תוך הבעת אמפטיה והבנה לצרכים | הצגת מעברים ויתרונותיה תוך התמקדות בצרכי המעסיק ובתועלת שלו | התמודדות עם התנגדויות | סיכום והסכמה או הבטחה לשמירה על קשר. תיאום ציפיות לגבי המשך התהליך: העברת קורות חיים תוך- יום- יומיים, יצירת קשר תוך- שבועיים- שלושה במידה ואין משרות כרגע.

דוגמה לפרויקט - ״פורום מנכ״לים עמק יזרעאל״

המועצה האזורית ו"מעברים בעמק" פתחו פורום מנכ"לים במטרה לחזק את קשרי המועצה עם התעשיינים וכן כדי ליצור קבוצת עמיתים ללמידה והתייעצות משותפת.

בין המשתתפים הקבועים בפורום:
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ומנכ"ל החברה הכלכלית

מפגש ראשון התקיים לאחרונה במועצה ל"פורום המנכ"לים", יוזמה של המועצה האזורית עמק יזרעאל ו"מעברים בעמק" – מרכז התעסוקה הקהילתי במגזר הכפרי. זוהי הפעם הראשונה שהמועצה לוקחת על עצמה ארגון של פורום כזה שמטרותיו הן טיפוח יחסי אמון בין המנכ"לים לבין המועצה, כך שהמנכ"לים יוכלו לראות במועצה כתובת לפניות בנושאים מקצועיים רלוונטיים, חיזוק הקשרים האישיים בין המנכ"לים השונים, במטרה להגביר שיתופי פעולה בין המפעלים לטובת פיתוח כלכלי של האזור, היכרות ויצירת קשרים בין המנכ"לים לבין "מעברים בעמק" במטרה לקדם תהליכים כלכליים ותעסוקתיים ברמה האזורית, למשל: עידוד רכש מקומי, העסקת תושבי המועצה ועוד.

המטרה היא לכנס את הפורום אחת לרבעון, כאשר בכל מפגש, מפעל אחר יארח ויציג את פעילותו.

במהלך המפגש הראשון שנערך באולם המליאה של המועצה האזורית עמק יזרעאל, נערכה סקירת תוכניות עתידיות של המועצה בתחומי תעשייה ותעסוקה ופיתוח אזורי התעשייה, על ידי מנכ"ל החברה הכלכלית של המועצה האזורית – אברהם ברקן, הוצגו מטרות הפורום על ידי מנהלת "מעברים בעמק" – ליאת וייסבוך וכן דובר על מקומה המשמעותי של התעשייה בהקשר של הפיתוח הכלכלי באזור. לקראת סופו של המפגש נערך דיון פתוח.

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, אמר: "אנו מברכים על המפגש הראשון והמוצלח, זו הזדמנות להעמיק את ההיכרות והקשרים שבין המועצה לתעשיינים ולמנכ"לים, לחזק את שיתופי הפעולה וליצור הזדמנויות חדשות לרווחת כל תושבי האזור".