מרכזי מעברים

מעברים בעמק

מעברים בעמק

מ.א. זבולון, מ.א. מגידו, מ.א. עמק יזרעאל ,מ.א. עמק המעיינות מנהלת המרכז: ליאת ויסבוך

מעברים נגב צפוני

מעברים נגב צפוני

אזור גיאוגרפי: מ.א. יואב, מ.א. שער הנגב, מ.א. בני שמעון | מנהלת המרכז: טלי לוין -כהן

מעברים נגב מערבי

מעברים נגב מערבי

אשכול, מרחבים, שדות נגב
מנהלת המרכז: דורון אשטן