ערכי תכנית מעברים

פרנסה בכבוד

לכל אדם יש זכות לעבוד לפרנסתו באופן מכובד ובתנאים נאותים, להבטחת רווחתם שלו ושל בני ביתו, וזכות לביטחון תעסוקתי, תוך מענה מכובד בנסיבות של אובדן כושר עבודה וגיל הפרישה.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?

 • מתן כלים במקרה של אבטלה לחזרה לשוק העבודה
 • פיתוח מיומנויות של מסוגלות תעסוקתית להתמדה בעבודה ולקידום
 • פעולות מניעה לכניסה לעבודה בתנאי העסקה פוגענית
 • יצירת קשרי עבודה עם מעסיקים העומדים בתנאי העסקה הוגנים
 • מתן מידע וידע בנושא שוק העבודה ומיצוי זכויות
 • ליווי והכוונה לקראת רכישת מקצוע המשלב נטיות אישיות עם צרכי השוק המקומי
 • ליווי בטרום הקמת עסק
 • מתן מידע וידע בנושא יזמות במגזר הכפרי

אחריות אישית

אחריות אישית של בעלי התפקידים במרכז למתן שירות מקצועי ונאות, תוך שמירה על כללי אתיקה וכבוד. עידוד לאחריות אישית של מחפשי העבודה להתפתחות הקריירה ופרואקטיביות בתהליך.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?
רמה 1

 • הנגשה פיזית של השירותים.
 • גוף ידע נרחב ומעודכן בתחום התעסוקה המקומי והארצי.
 • זיהוי מגמות תעסוקתיות ופיתוח מענים תואמים.
 • עבודה על פי מיפוי צרכים, בניית תוכניות עבודה תואמות והגדרת יעדים ומדדי הצלחה.
 • שמירה על פרטיות הפונה.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?
רמה 2

 • הפונה עצמו אחראי לקידומו התעסוקתי, אחריות הרכז היא להעניק למשתתף כלים ואמצעים שיוכל לממש אחריות זו.
 • איתור השלב והיכולות האישיות של הפונה ומתן כלים מותאמים לצרכיו להשתלבות בעבודה.
 • פיתוח יכולות עצמאיות להשתלבות, התמדה וקידום בשוק העבודה.
 • תהליך ליווי אישי המשלב בתוכו באופן מובנה ושיטתי משימות קונקרטיות שבאחריות הפונה. כאשר ככל שמתקדמים בתהליך מידת האחריות של הפונה גדלה.

קהילתיות

הובלת נושא התעסוקה כתחום אחריות של הקהילה, מתוך הבנה שגורל הפרטים משפיע על גורל הקהילה, תוך שיתוף הנהגות פורמאליות ולא פורמאליות לקידום תהליכים תעסוקתיים בקהילה.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?

 • מיפוי קהילתי למצב התעסוקה ביישוב ו/או באזור.
 • זיהוי חסמים קהילתיים ומתן מענה, תוך פיתוח שירותים תומכים.
 • התערבות קהילתית תעסוקתית ביישוב לפי צרכים.
 • גיוס פעילים ומתנדבים לקידום התעסוקה.
 • בניית רשתות חברתיות יישוביות ובין יישוביות לקידום תעסוקה.
 • הובלה של שולחנות עגולים/ פורומים יישוביים ו/או אזוריים לקידום תעסוקה.
 • קידום כלכלי מקומי, למיצוי האפשרויות הקיימות ביישוב/ אזור ולפיתוח הכלכלה המקומית.