ערכי תכנית מעברים

פרנסה בכבוד

לכל אדם יש זכות לעבוד לפרנסתו באופן מכובד ובתנאים נאותים, להבטחת רווחתם שלו ושל בני ביתו, וזכות לביטחון תעסוקתי, תוך מענה מכובד בנסיבות של אובדן כושר עבודה וגיל הפרישה.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?

אחריות אישית

אחריות אישית של בעלי התפקידים במרכז למתן שירות מקצועי ונאות, תוך שמירה על כללי אתיקה וכבוד. עידוד לאחריות אישית של מחפשי העבודה להתפתחות הקריירה ופרואקטיביות בתהליך.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?
רמה 1

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?
רמה 2

קהילתיות

הובלת נושא התעסוקה כתחום אחריות של הקהילה, מתוך הבנה שגורל הפרטים משפיע על גורל הקהילה, תוך שיתוף הנהגות פורמאליות ולא פורמאליות לקידום תהליכים תעסוקתיים בקהילה.

מה צריך לעשות כדי לממש ערך זה?