פרט

מתן מענה וסל שירותים רחב ומותאם לצורכי הפרט. המענים המפותחים בתחום הפרט מושתתים על שילוב בין כישורים ונטיות הפרט לבין צרכי שוק העבודה המקומי.

זאת באמצעות פיתוח המסוגלות התעסוקתית על ידי פיתוח כישורים רכים על פני הרצף מהכנה לעבודה ועד לקידום עובדים וכוללים: העצמה וחיזוק דימוי עצמי, זיהוי משאבים אישיים, הכנה לחיפוש עבודה עצמאי, הכנה לראיונות עבודה וסדנאות מיון, סיוע בשילוב בעבודה, השמה, תמיכה וליווי העובדים למניעת נשירה ולקידום תעסוקתי.

כמו כן ניתנים מענים בפיתוח כישורים קשים (הכשרות מקצועיות ו/או השכלה גבוהה) להגדלת יכולת הפרט להשתלב בשוק העבודה לאורך זמן. התהליכים מול הפרט נוקטים בגישה פרואקטיבית לחיזוק יכולות ומיומנויות לחיפוש עבודה ולקיחת אחריות אישית של הפרט בתהליך.

דוגמה לפרויקט פרט - קורס הכשרת מנטורים

הכשרה ל 15 מנטורים תושבי המועצות אשכול, מרחבים ובני שמעון.

המשתתפים מתנדבים מידי שבוע בסיוע לתושבים הזקוקים לליווי תעסוקתי אינטנסיבי.
המנטורים, הם לא אחרים מאשר אנשים טובים בעלי מחויבות גבוהה לנושא התעסוקה ובעלי רצון עז לעזור לאחרים.

"חיפשנו אנשים בעלי יכולת ליווי וניסיון בתחום הייעוץ, לא שיערנו שיגיעו כל כך הרבה אנשים איכותיים שבאים בשמחה וברצינות להתנדב ולעזור" מספרות מנחות הקבוצה.

בסיום תהליך ההכשרה כל מנטור יוצר קשר עם התושב שאותו ילווה והצמדים יתחילו תהליך ליווי של מספר מפגשים בסופו כל משתתף צפוי לעשות התקדמות משמעותית ולהגיע להישגים תעסוקתיים חדשים בהתאם לתוכנית העבודה האישית שנבנתה אתו.